Hoe kan ik lid worden en wat mag ik verwachten.

Wij houden 1 x per maand, uitgezonderd juli en augustus, een ledenvergadering op de laatste of voorlaatste vrijdagavond van de maand vanaf 20 uur .
Hier word gewoonlijk een voordracht gegeven of een doe-vergadering. De gegeven voordrachten zijn vrij uiteenlopend over verschillende onderwerpen.

Wat mag U zich hierbij voorstellen??

Of een reisverslag gebaseerd op vissen, een voordracht over planten, over licht, over uw aquariumwater, over specifieke vissoorten, enz
Doe-vergaderingen  gaan over het samenstellen van een aquarium in glas of hout, maken van achterwanden, voorbereidingen van de tentoonstelling, en dergelijke

Verder hebben we ook 1 x per maand het semmelcafe op de 2e zondagvoormiddag van de maand vanaf 10 uur tot 12 a 12u30. Wat moet U zich hier bij voorstellen?
Hier geniet men de hele voormiddag van gratis koffie en  praat men in vrij klein verband (niet alle leden komen steeds naar deze bijeenkomst) over uw problemen met uw aquarium, probeert hier een oplossing voor te vinden. Verder wordt hier ook soms gepraat over koetjes en kalfjes. Kortom een vrij ontspannen voormiddag met hobbygenoten.

Tijdens onze ledenvergaderingen en semmelcafe's hebt u steeds de mogelijkheid om boeken te ontlenen uit onze eigen bibliotheek.

Wat doen wij nog zoal
Om de 2 a 3 jaar organiseren wij een tentoonstelling met onze leden. Hier is het de bedoeling een zekere vorm van inkomsten te bekomen om de clubwerking (voordrachten, uitstap, enz) te financieren.
Normaal is er jaarlijks een BBQ , doen we mee aan de jaarmarkt in Lille als promotie voor onze vereniging, is er een kerstfeest waarbij de leden samen uit eten gaan, gaan we in groep naar tentoonstellingen en ruilbeurzen van andere verenigingen.

Door aansluiting bij onze vereniging word U ook lid van de BBAT (Belgische bond van aquarium- en terrariumhouders) en krijgt U het tijdschrift “Aquariumwereld” ook maandelijks toegestuurd.

Wat  is ons lidgeld??  Wel, voor een bescheiden 21 € kan U tot onze groep behoren.  

Met deze wens ik u dan ook vrijblijvend  uit te nodigen op de volgende ledenvergadering waarvan u de datum kan vinden op de interne agenda. Deze vergaderingen gaan steeds door in de "oude melkerij" Gierlebaan 26, 2275 Lille.

Wenst u verder nog bijkomende inlichtingen kan u terecht bij een van onze bestuursleden

Bent u nu reeds overtuigt, stort dan 21€ op rekeningnummer 417-5054291-79 met vermelding lidmaatschap , naam en adres.