DAPHNIA in een notendop

Sinds maart 1989 komen maandelijks de meeste leden van onze vereniging samen in de oude melkerij te Lille.

In het begin werden op deze avonden meestal diavoordrachten getoond die op band werden opgenomen,
Dit bracht met zich mee dat we het getoonde maar voor waarheid moesten aanvaarden zoals het overkwam.

De laatste jaren hebben we hier verandering in gebracht en nodigen wij een gastspreker uit, die zijn eigen voordrachten aan ons komt tonen, zodanig dat we tijdens deze avonden ook vragen kunnen stellen om beter de getoonde beelden te begrijpen.
Want geloof me vrij, na al die jaren zijn er voor ons ook nog steeds nieuwe dingen te ontdekken over onze hobby. Wij hebben dan ook liefst dat het allemaal in verstaanbare taal word gebracht, want we zijn ten slotte niet allemaal mensen die hogeschool hebben gelopen of vond jij de lessen van natuurwetenschappen zo interessant. Als dat wel zo is, spreekt dat in uw voordeel maar iedereen moet van een aquarium kunnen genieten, en daarvoor is onze club er.
Stelselmatig een beetje meer te weten komen over de mooie en interessante hobby die aquariumhouden wel is.

Deze avonden worden gratis aangeboden aan onze leden en eventuele sympathisanten die steeds welkom zijn om hen ook de kans te geven de werking van onze vereniging te kennen en eventueel toe te treden tot onze kring.

Iedere 2e zondagvoormiddag van de maand is er dan ook een bijeenkomst voorzien, welke door insiders semmelcafé word genoemd, om eventueel samen met een kop koffie of thee geschonken door de vereniging na te kaarten over deze vergadering, of om gewoon een babbeltje te slaan met gelijkgezinde personen die het aquariumgebeuren wat beter willen beleven, een kijkje nemen in een boek uit onze eigen bibliotheek is dan weer iets dat je in onze club snel gewoon bent.Dit gebeurt allemaal in een lokaal waar gezellig vertoeven is.

Om dit alles te verwezenlijken tonen de leden van onze vereniging om de twee of drie jaar hun kunnen op gebied van aquariumhouden en inrichten tijdens een mooie tentoonstelling die in en om ons lokaal word opgesteld, in aquariums van de club zelf, enkel de vissen komen van onze leden of sympathiserende aquarianen, de andere benodigdheden zoals filters, lampenkappen, verwarmers, planten enz worden allemaal door de vereniging ten dienste gesteld.

En of dit alles nog niet genoeg is krijgen onze leden het maandelijks kleurrijke tijdschrift AQUARIUMWERELD toegezonden dat 11 maal per jaar in hun bus valt, met directe wetenswaardigheden .
Spreek dit alles je aan?

Wil je hieraan deelnemen?
Dan kan dat door lid te worden van onze vereniging, die de naam DAPHNIA heeft meegekregen naar de Latijnse benaming van het kleine watervlootje.
Klein maar zeer nuttig en bijna onmisbaar voor de hobby.